Aktualna dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów oddanych do pozycji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane spośród obecnym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł stanowić podawany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W liczbie klasie znajdują się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część wiąże się do urządzeń, które wiąże się w tamtych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być prosty, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne urządzenia w planie zapewnienia zgodności z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.