Butle hrd ochrona przeciwwybuchowa

Jeżeli w danym pomieszczeniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a także efektywny zapłon, można mówić o realnym zagrożeniu wybuchem.
System HRD to system, który jest wykorzystywany do stłumienia wybuchu.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-optima/Comarch ERP Optima - nowe demo / upgrade - POLKAS & COMARCH


Jego działanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu.
System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody.
Charakteryzuje go sprawdzona i skuteczna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego zaletami jest również to, że nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz, jest prosty w manipulacji i transporcie, Posiada także nieskomplikowaną i szybką możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta.
Butla hrd to butla z systemem tłumienia wybuchu. Jest to najbardziej uniwersalna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych.
Butla te są stosowane najczęściej do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej dziedzinie przemysłu.
Są także doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych.
Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w bardzo krótkim czasie.
Są one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej.
W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, stosuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wypełnione wodą, która utrzymuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy otwiera się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zaczyna się gotować, a obiekt natychmiast wypełnia się parą. Butle te są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX.