Charakterystyka statyczna przetwornika

Elektryczność statyczna stanowi niezmiernie śliska natomiast w wartości wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w atmosferze zagrożonej wybuchem doprowadzają do stworzenia iskry także w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przychodzi do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale ważna im w nieskomplikowany sposób zapobiegać stosując proste urządzenia i metody, które są ekonomiczne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zgromadzone w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do ostatniego celu posłużyć się mocnym zaciskiem czy nowym takim połączeniem ochranianego dania z właściwie dobranym kablem, odpowiednim do zarządzania ładunku elektrycznego do normalnego punktu uziemienia. Podstawą jest doskonałe zintegrowanie z uziemieniem, niestety w procesach produkcyjnych takich materiałów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawy, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W stosunku z powyższym, osłabiają one wpływanie zacisków lub innych form uziemiających stosowanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, aby potrafiły być wykorzystywane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie umieją stanowić pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w popularnych warunkach praktyce. W sferze niebezpiecznej, o wielkim zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu narzędzi ludzi do uziemienia. W rezultatu eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wad i nieszczelności układów, w skutek czego przestaną one wypełniać swą rolę. Jest zatem rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu i całego domu. Dzięki postępowi technologii, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które zamierzają wbudowany system samokontroli. Urządzone są we indeksy i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju metody i prac, w dobie wpływu na rozwój sprzedaży oraz obrotu, cała technologia jest organizowana na jeszcze bliższych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego wynikiem są późniejsze wyładowania. To wykonywanie pracownika i presja na jak najprawdziwszy wynik zagraża bezpieczeństwu jego samego.