Co podlega atex

Przepisy, które dotyczą wszystkich urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem, zarówno elektrycznych oraz mechanicznych, a w tym systemów ochronnych. Istnieją dwie kategorie urządzeń jedne dla górnictwa i drugie dla przemysłu powierzchniowego.

Producenci, którzy korzystają z przepisów i umieszczają oznakowanie CE i Ex są w stanie sprzedać swój sprzęt w każdym miejscu w UE, bez innych dodatkowych wymagań odnoszących do zagrożeń. Dyrektywa obejmuje wielką gamę urządzeń, potencjalnie w tym urządzeń używanych na stałych platformach wiertniczych, działalności petrochemicznej, kopalni, młynów i innych miejscach, gdzie zagrożenie może wystąpić.

http://erp.polkas.pl/comarch-b2b/

W bardzo dużym zakresie, są trzy warunki dyrektywy do stosowania:
a) wyposażenie musi mieć własne źródło zapłonu efektywności,
b) są przeznaczone do ożywania w atmosferze wybuchowej tzw. mieszaniny powietrza,
c) jest w normalnych warunkach atmosferycznych.

Atex case studies obejmuje również elementy konieczne do bezpiecznego wykorzystywania urządzeń bezpieczeństwa przyczyniających się bezpośrednio do bezpiecznego używania urządzeń w zasięgu. Te ostatnie maszyny mogą być na zewnątrz środowiska zagrożone wybuchem.

Produkty i sprawdzone rozwiązania wpływają na minimalizację emisji szkodliwych pyłów do środowiska. Tworzymy bezpieczne, a także przyjazne warunki pracy przy jednoczesnym ulepszeniu procesów produkcyjnych. Zdrowie oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla nas najważniejsze przy tworzeniu systemów centralnych. Funkcjonalność oraz optymalizacja ma istotne znaczenie w funkcjonowaniu całego systemu. Wykonywanie pracy z naszymi urządzeniami oznacza minimalizację potencjalnego ryzyka wybuchu w obszarze w ramach dyrektywy ATEX.

Inne korzyści to:
lepsze warunki w miejscu pracy ,
zbieranie odpadów w jednym punkcie,
bezpieczny odciąg toksycznych substancji,
efektywne pozbywanie się odpadów,
możliwość pracy wielu operatorów w tym samym czasie,
praca z mokrymi oraz suchymi aplikacjami.

Na wskutek przeprowadzanych procesów technologicznych powstanie toksycznych mieszanin gazów, mgieł i oparów będzie nieuniknione. Należy pamiętać, że w połączeniu z tlenem mogą tworzyć związki wybuchowe. Dlatego tak istotna jest świadomość tego problemu.