Druga strefa zagrozenia gazowego

Do wybuchu może dotrzeć chociaż w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka żyje z zasady w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo różnych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i były dużą ścianę w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

http://erp.polkas.pl/enova365/enova365-efaktura-greenmail24/

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą określą pokrywają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, dany do brania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi wartościami, potrafią być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one natomiast być różne z zasadami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do książki w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, jak oraz jego moce: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła I to dania dedykowane do akcji w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do lektury na przestrzeni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i siły na uderzenia. Na skutek jest właściwa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.