Drukarka fiskalna nie drukuje paragonu

Handlarze dokonujący sprzedaży mają obowiązek wystawiania rachunków za dokonane transakcje sprzedaży. Paragony otrzymywane z sprzedawców, szczególnie w kierunku detalicznym, podlegają rejestracji. Urządzeniem rejestrującym obrót oraz kwoty podatku VAT i korzystnego jest kasa fiskalna. Sprzedawca, którego dochody przekroczyły w zeszłym roku podatkowym kwotę 20 tysięcy złotych zobligowani są do rejestracji sprzedaży poprzez użycie kasy fiskalnej.

 

Kwota taż nie dotyczy podmiotów stosujących do zakupu handlowego wybrane rodzaje produktów między innymi niektórych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jak na dowód alkohol lub papierosy, artykuły z metali szlachetnych (między innymi biżuteria), innych środków transportu czy terenów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę. Pod koniec każdego dnia użytkownik kasy fiskalnej ma cel wykonać raport dobowy fiskalny. Podczas tego podliczenia jest zarejestrowanie w pamięci kasy całodziennego utargu. Po wygenerowaniu raportu nie ma szansy dokonywania żadnych zmian. Ponadto kasa fiskalna rozbija poszczególne wartości sprzedaży z stracił na odpowiednie stawki podatku. Najtańsze kasy fiskalne kraków kosztują kilkaset złotych, tylko ich sumy mogą osiągać nawet do kilku tysięcy złotych. Budowa kasy fiskalnej obwarowana jest dokładnymi przepisami. Przed dopuszczeniem kasy do gruncie stanowi ona szczegółowo sprawdzana pod względem budowy, funkcjonalności czy zastosowanego oprogramowania. Kasy fiskalne mogą korzystać system elektronicznego zapisu transakcji ewidencjonowanych za jej usługą. Jeżeli kasa finansowa nie posiada takiej ról to potrafić musi mechanizm wydruku oryginału paragonu przeznaczonego dla konsumenta jak również kopii dostępnej dla sprzedawcy w kierunku archiwizacji dla obowiązków podatkowych. Kopie paragonów można okazać na dowód przy kontroli. Na targu przydatnych jest kilka sposobów kas fiskalnych, natomiast ich dobór chce z potrzeb sprzedawcy. Większe podmioty potrzebują kilku kas, których bycie pewno stanowić powiązane w polskiej sieci, a całość podłączona do komputera lub kasy głównej. Kluczowe znaczenie przy doborze tego dania jest i rozmiar działalności. Dla małych sklepów nie pomocna jest kasa nafaszerowana innego rodzaju funkcjami.