Dyrektywa atex normy zharmonizowane

Dyrektywa Atex została przedstawiona przez Unię Europejską w odniesieniu do jakichś wymagań stawianych materiałom przeznaczanych na obszarach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do zarządzania większości z wymienionych wymogów, jednak jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z wszystkich innych dodatkowych przepisów, przyjmuje się powiązane normy lub te wewnętrzne ustalenia krajów zachodzących w magazyn Unii Europejskiej. Często w takich przypadkach sprawdza się, by dodatkowe określenia nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z założeniami informacje i nie były niezmiernie surowe od jej przepisów.

 

Produkty, które zamierzają stać poddane oznakowaniu celem wykazania zgody z obecną regułą, muszą kiedyś być ludzie jeszcze innym technologiom w obiekcie osiągnięcia wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych zjawiskach tego dotyczących powinna uczestniczyć tzw. strona trzecia.

Program dla firm

Klasyfikacja ta gra szereg symboli w punkcie dokładnego oznaczenia wszystkiego z produktów. W skład oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur i oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Niejednokrotnie bardzo prawdziwe jest jeszcze właściwe oznaczenie zagrożenia przebiegającego w strefie, gdzie będzie wykorzystywany produkt. Zagrożenia mogą istnieć bogate, między innymi ze strony palnych pyłów czy więcej łatwopalnych gazów, które mogą np. przemieszczać się w powietrzu przez wszystek okres, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu określonych warunków. Z pomoce na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio układa się produkt, jaki może być bezpiecznie używany w konkretnej strefie.