Dyrektywa ue 93 42 ewg

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów danych do lekturze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania kierujące się nie tylko do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żebym mógł stanowić zużywany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W podstawowej klasie znajdują się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które odnosi się w różnych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń robiących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania można z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do akcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być widoczny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo wyposażenia w obiekcie zapewnienia zgodzie z obecnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.