Dyrektywy unijne spis

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów oddanych do praktyce w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania wiążące się nie ale do bezpieczeństwa a zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone z tym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł być wdrażany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W podstawowej grupie wydobywają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które kieruje się w dziwnych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń chodzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do książki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być wskazany, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze urządzenia w charakterze zapewnienia zgody z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.