Dyrektywy unijne zamowienia publiczne

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które wymagają być spełnione przez całe produkty, jakie są oddane do używania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w danych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została przedstawiona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest związane z wykorzystaniem dowolnego towaru w zakresach, w których może przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie współprac z racjami atex a za dostosowanie danego produktu do ostatnich podstaw. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, które dobierają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi to przestrzeń, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią to być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w wypadku, jak duża część energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który ma ogromne ryzyko dla działania a zdrowia ludzkiego.