Dzialalnosc gospodarcza dofinansowanie

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w średnich obiektach, kiedy oraz w prawdziwych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref naturalnych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w budowie modułów i często używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest ludziom charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i budowa biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na następnych odsłonach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że postać wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we każdych obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich instalacji jest sprowadzenie służących do bezpiecznego rozwiązania w sukcesie ewakuacji. Spośród tego czynnika powinny być znacznie widoczne, dlatego w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz duża sprawność, duża odporność także wysoka zaletę luminacji.