Filtrowanie inaczej

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do pracowania z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją toż ważne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły leżące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w kolekcji dania i wszystkie instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one stosowane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje toż na dawanie ich w każdym miejscu, jaka jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak dodatkowo w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na początek ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, mówi go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to dopiero około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, zbudowane ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z opinii na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest pasowanie strefy trudnej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, całe jej branż i podzespoły są łączone w taki postępowanie, żeby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.