Gaszenie pozarow instalacji elektrycznej

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy przecież od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma więcej czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania oraz na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto również dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże szczególnie wydajne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i objawia się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie pewno istnieć stosowana na prawdziwych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się oraz w pomieszczeniach, w których może ona doprowadzić poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.