Gaszenie pozarow wyspa gier

Pożary, które wyrastają w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę wiąże się w miejscach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny obecne być miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie prawdopodobnie żyć zastosowana, ze względu na jej daleko mały ciężar właściwy, co tłumaczy się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest trochę aktywne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich uzyskuje się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy dopasowuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna pewno żyć dodatkowo wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym dużo funkcjonalne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w terenie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.