Gaszenie pozaru gry dla najmlodszych

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje ostatnie najłatwiejszy również niezwykle znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co działa z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są największe użycie. W zależności od posiadanego składu mogą być zużywane do gaszenia niemal całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa proste przeznaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Że istnieć stosowana w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na tym, że wodę można używać w dowolnym miejscu, a parę tylko w zamkniętych miejscach o kubaturze nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do innych substancji, ale jeszcze prawdy ich stosowania i przekazywania w region pożaru.