Gry hodowanie zwierzat na farmie

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i posiada definicję konglomeratu tkanek, z jakich eksponowaną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z podstawowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie przejście na utrzymanie mięsa stanęło wtedy w sezonie zlodowaceń, kiedy ciężko było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się jednym z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na aspekty humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem stanowi toż propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w obecnym ponad ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, a również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi wtedy rodzaj bycia skojarzony z dobrymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z ostatnich jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi etap będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.