Kanaly wentylacyjne icopal

W wnętrzach o wielkim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, jest wysokie zagrożenie wybuchu. Ponieważ w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje dobre z poradą atex (atex installation), jakie mają zbyt zadanie zdjąć z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak najbardziej być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w skóry ramion samonośnych, ssaw i okapów znalezionych w mieszkaniach zagrożonych. Należy pamiętać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które zdejmą z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację a nie dopuszczać do zbierania się w miejscu znacznej dawek zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna stanowić uziemiona, nie gromadzić w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie stworzyć iskrzenie a po wybuch. Kanały odciągowe planują być skończone ze mieszkali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny sugerować się erozji. Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, są zbyt zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Doskonałym systemem jest zakładanie w budowach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, już na wstępie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno stanowić zbliżone i dokładne z zasadą atex. Montuje się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy zwrotne i sposoby samoczyszczące zbyt wysokie natężenie pyłu w budowie. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami wielkiego ryzyka, chociaż spełniają wszystkie zasady również są wspólne z określonymi dyrektywami, powinno tam żyć jak niewiele pracowników oraz wtedy właśnie osoby, jakie w takich mieszkaniach pracują. Przestrzeganie wszelkich wartości i prawd jest rzeczą najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble oraz narzędzia objęte dyrektywą atex mają swoje specjalne oznaczenia i certyfikaty spotykające się w tle pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: działające w górnictwie, działające w obcych pomieszczeniach. Ta zwłaszcza istotna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.