Kasa fiskalna homologacja

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, a dopiero jak będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, bo właśnie oni są zainteresowani skupem używanych kas. Kasy fiskalne popularne i stosowane możemy wyszukać w autoryzowanych tematach danego producenta. Kasę fiskalną możemy jeszcze bez problemu oddać do złomowania. A jeżeli mechanizmy z kasy są w znacznie przydatnym nastroju, więc mocna ją odsprzedać nowej firmie.

W przepisach o kasach rejestrujących nie ma naprawdę zawartych jednoznacznych regulacji, które zajmował postępowania podatnika z posiadanymi kasami finansowymi w wypadku zakończenia realizowanej przez niego ról gospodarczej. Żaden z aktualnych przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, jaka istnieje jego właściwością. Takie też stanowisko wskazane jest w gier indywidualnej, które stało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o wymiarze ITPP1/443-662/12/KM, w jakiej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z użytku i wykonaniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi spędza w ról podatnika. Nie zamierza to żadnych przeszkód, aby w opisywanej sytuacji kasa fiskalna potrafiła być naprawdę zniszczona, lub te odsprzedana innej osobie. Lecz w praktyce oddaje się, że nikt poza producentem nie jest ciekawy kupnem używanej kasy fiskalnej. Jest wtedy dane faktem, że kasa postrzegająca jest sprzętem o właściwym przeznaczeniu, a jej struktura, funkcjonowanie, a oraz możliwość korzystania przez podatnika zapisane są bardzo wyraźnie w przepisach, które dotyczą kas. Na skuteczności tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą angażować się jedynie uprawnieni producenci wewnętrzni i podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu kas fiskalnych, którzy mają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że świadczone przez nich kasy pełnią funkcje zapisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a ponadto warunki, którym pragną płacić. Dlatego jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej firmie, to potrzebne byłoby omówić tę decyzję z prawym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kasa ta robi wymogi napisane w ustawie o VAT a czy ważna w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.