Kasa fiskalna lobez

Na start warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy robione w momencie gwarancji a po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też ulga w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich współpracę z napisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z nadrukami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i elementu fiskalnego co do zgodzie z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami pisze w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być przeprowadzony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną działalność czy z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego określane są przede całym te momenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak wtedy w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na działanie kasy, ani te nie sprawdza, czy pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, zawsze będą więc czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.