Ksiegowosc historia

Butla hrd jest to specjalna butla, która zaopatrzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd kierowane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w sprawie zagrożenia, na dowód jeżeli należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można skorzystać jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje więc niemal każda gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te urządzenia muszą istnieć zatrzymane w certyfikatach, i dobrze chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesu wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Jednak w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden pomoc nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są rzeczywiście butle hrd o wielu większej mas także w stosunku z ostatnim wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Wykonuje to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dostarczyć większe szkody niż korzyści, na przykład w sklepach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tylko są butle hrd. Są też butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W kompletnym organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.