Mikroskop 600x

Trudno nam wyobrazić sobie dzisiejszy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i pomagających pracę człowieka. Każde rodzaje prac wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które bywają zawodne i idą awariom. Aby uniknąć zgubnemu wpływowi usterki na pełen proces produkcyjny, konieczne jest podawanie środków ochronie, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te małe elementy odgrywają niezwykle kluczową działalność w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesie awarii. Ich odpowiednie leczenie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w wyjątkowe miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacji z tego, czy płytki funkcjonują w cieczach, bądź w gazach, różnią się między sobą kształtem oraz sposobem zastosowanej technologii. Pewny rodzaj tych aspektów bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu pewnej wartości ciśnienia medium, w którym się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki tworzone są przy pomocy lasera i zajmują jedynie minimalne osłabienia w swej strukturze, pozwalające na założenie głowicy. Płytki pełnią podobną funkcję do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica pomiędzy tymi dwoma typami zabezpieczeń liczy na tym, że pierwsze z nich potrzebują każdorazowej wymiany po wykonaniu awarii. Ich niska forma sprawia jednak, że są one o moc tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa może stanowić i zastosowane razem z zaworem. W takim przypadku oba elementy wzajemnie uzupełniają naszą funkcję. Rolą płytki jest pomoc zaworu przed błotem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Cechą tego wyjścia istnieje szansa wykorzystania zaworu o kilka gorszych parametrach technicznych i materiałowych, za który damy tanio niż w sukcesu zakupu zaworu do własnej pracy. Wybór wygodnego rozwiązania winien stanowić przecież uzależniony od stronie konkretnej maszyny.