Mikroskop 600x

Trudno nam wyobrazić sobie dzisiejszy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i pomagających pracę człowieka. Każde rodzaje prac wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które bywają zawodne i idą awariom. Aby uniknąć zgubnemu wpływowi usterki na pełen proces produkcyjny, konieczne jest podawanie środków ochronie, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Crm dla małych firm

Te małe elementy odgrywają niezwykle kluczową działalność w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesie awarii. Ich odpowiednie leczenie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w wyjątkowe miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacji z tego, czy płytki funkcjonują w cieczach, bądź w gazach, różnią się między sobą kształtem oraz sposobem zastosowanej technologii. Pewny rodzaj tych aspektów bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu pewnej wartości ciśnienia medium, w którym się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki tworzone są przy pomocy lasera i zajmują jedynie minimalne osłabienia w swej strukturze, pozwalające na założenie głowicy. Płytki pełnią podobną funkcję do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica pomiędzy tymi dwoma typami zabezpieczeń liczy na tym, że pierwsze z nich potrzebują każdorazowej wymiany po wykonaniu awarii. Ich niska forma sprawia jednak, że są one o moc tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa może stanowić i zastosowane razem z zaworem. W takim przypadku oba elementy wzajemnie uzupełniają naszą funkcję. Rolą płytki jest pomoc zaworu przed błotem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Cechą tego wyjścia istnieje szansa wykorzystania zaworu o kilka gorszych parametrach technicznych i materiałowych, za który damy tanio niż w sukcesu zakupu zaworu do własnej pracy. Wybór wygodnego rozwiązania winien stanowić przecież uzależniony od stronie konkretnej maszyny.