Modul program

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów grających w oparciu o tą jedną podstawę danych. W relacji od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program gra w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla małych oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima pozwala na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co daje na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.