Nowoczesne oswietlenie awaryjne led

Nowoczesne oświetlenie awaryjne led wykorzystywane jest w sytuacji, kiedy to oświetlenie podstawowe w wyniku braku zasilania lub innej awarii przestaje działać. W Polsce istnieje bardzo wiele aktów normatywnych oraz specjalnych norm, które regulują wszelkie kwestie bezpośrednio związane z projektowaniem, instalacją oraz monitorowaniem pracy urządzeń oświetlenia awaryjnego.

Rodzaje oświetlenia

Warto wspomnieć na starcie, że zgodnie z najnowszą normą PN-EN 13201 oświetlenie awaryjne led, jest tak naprawdę ogólnym określeniem kilku różnorodnych odmian oświetlenia.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-analizy-business-intelligence/

Najpopularniejsze rodzaje oświetlenia to:
– oświetlenie ewakuacyjne
– oświetlenie dróg komunikacyjnych
– oświetlenie strefy otwartej
– oświetlenie strefy wysokiego ryzyka

Główne zadania oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne odgrywa bardzo ważną rolę, przede wszystkim podczas zaniku zasilania opraw, które przewidziane zostały w instalacjach oświetlenia podstawowego. Bardzo ważną kwestią w tym przypadku jest oczywiście to, aby wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane były z takich źródeł, które są niezależne od zasilania podstawowego. Nowoczesne oświetlenie awaryjne led powinno być przede wszystkim awaryjnym oświetleniem zapasowym oraz awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym. Głównym zadaniem oświetlenia awaryjnego, jak łatwo się domyśleć jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w przypadku zaniku podstawowego źródła zasilania.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne składa się z 3 rodzajów oświetlenia. Podstawą jest tutaj oczywiście oświetlenie drogi ewakuacyjnej, które powinny zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas opuszczania dotychczasowego miejsca pobytu. Istotne jest aby stworzyć jak najlepsze warunki widzenia, które zapewniłyby identyfikację i jak najlepsze wykorzystanie dróg ewakuacyjnych. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj zarówno samo zlokalizowanie oświetlenia awaryjnego, jak i zastosowanie specjalnego sprzętu pożarowego i bezpieczeństwa.

oświetlenie awaryjne led

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/elektrotechnika-ex/wp-content/uploads/2014/06/dKLK-23-CG-S.jpg

Gdzie wykorzystuje się oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne led powinno stosować się we wszystkich budynkach, w których nagły zanik napięcia mógłby spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia oraz środowiska naturalnego. Oświetlenie to, powinno stosować się również w takich pomieszczeniach, gdzie utrata napięcia mogłaby doprowadzić do znacznych strat materialnych. Pomieszczenia takie powinny być zasilane co najmniej z dwóch niezależnych od siebie źródeł energii. Bardzo ważną rolę pełni tutaj również samoczynne załączanie się oświetlenia awaryjnego. W Polsce istnieją specjalne przepisy, które definiują bardzo dokładnie, w jakich pomieszczeniach powinno stosować się profesjonalne oświetlenie awaryjne. Są to między innymi takie pomieszczenia jak:
– kina
– teatry
– filharmonie
– sale sportowe (dla ponad 300 osób)
– pomieszczenia audytoriów
– lokale rozrywkowe

Oświetlenie awaryjne powinno stosować się również we wszystkich obiektach wystawowych i w pomieszczeniach o powierzchniach ponad 1000m2. Według przepisów oświetlenie awaryjne, powinno być również zamontowane w budynkach zamieszkania zbiorowego, które przeznaczone są dla więcej niż 200 osób. Warto wspomnieć również i o tym, że oświetlenie awaryjne powinno być stosowane w garażach, które oświetlane są wyłącznie światłem sztucznym.

oświetlenie awaryjne led

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/elektrotechnika-ex/wp-content/uploads/2014/06/eLLB-20036-36-NIB.jpg

Najpopularniejsze oświetlenie na rynku

Na naszym rynku, bardzo dużą popularnością w ostatnim czasie cieszą się oświetlenia ewakuacyjne, w których zamontowano źródła światła w postaci diod LED o bardzo dużej wydajności świecenia. W dzisiejszych czasach można nabyć zarówno wersje urządzeń przeznaczonych do montowanie bezpośredniego, jak i również urządzenia do montażu w suficie lub podtynkowo. Bardzo dużą popularnością cieszą się również oprawy kierunkowe oraz nowoczesne oprawy doświetlające.

Opracowano na podstawie: http://www.grupa-wolff.eu/elektrotechnika-ex/pdf/05/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-led-ex-atex.pdf