Obowiazki ciazace na wlascicielu kasy fiskalnej

Na użytkownikach kas fiskalnych, a ściślej mówiąc na właścicielach tych urządzeń, ciąży wiele obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kasy fiskalne są bowiem szczególnym rodzajem urządzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których używanie zostało ściśle uregulowane przez różne ustawy i rozporządzenia. Żadne z używanych w firmie urządzeń, jak komputery, telefony czy nawet specjalistyczne maszyny produkcyjne, nie zostało obwarowanych takim szeregiem obowiązków jak kasy fiskalne.

Zaraz po zakupie kasy fiskalnej trzeba dokonać w urzędzie skarbowym jej zgłoszenia. Urząd nada kasie unikatowy numer. Obowiązkowo należy w sposób trwały nanieść numer na każdą z użytkowanych kas, każda z nich bowiem otrzyma inny unikatowy numer. Następną czynnością jaką należy przeprowadzić jest fiskalizacja kasy, której może dokonać tylko i wyłącznie uprawniony serwis. Kraków kasy fiskalne to nie tylko punkt sprzedaży, ale również autoryzowany serwis. Warto podpisać umowę na obsługę wszystkich kas fiskalnych w firmie z jednym serwisem, najlepiej w miejscu w którym zakupiło się urządzenia fiskalne . W urzędzie skarbowym trzeba podać dane serwisu, który jest odpowiedzialny za kasy w konkretnym przedsiębiorstwie. Urząd skarbowy należy także informować o zmianie serwisu kas fiskalnych. W przypadku awarii tylko ten jeden wybrany serwis jest uprawniony do naprawy kasy, również tylko ten jeden serwis może dokonywać jakichkolwiek zmian w pamięci urządzenia. Ewidencjonując sprzedaż na kasie, czy to produktów czy usług, konieczne jest drukowanie okresowych raportów fiskalnych. Przeważnie są to raporty dobowe, miesięczne i roczne, rzadziej jeszcze dodatkowo kwartalne. Brak posiadania raportów może skutkować nałożeniem kar finansowych na właściciela kasy fiskalnej. W trakcie użytkowania kas fiskalnych należy pamiętać o ich okresowym przeglądzie, którego dokonywać może tylko ten jeden wybrany serwis. Jest to szczególnie istotne, bowiem kary za brak przeglądu kasy fiskalnej mogą być naprawdę dotkliwe dla przedsiębiorstwa. Całą dokumentację związaną z kasą fiskalną, w tym książkę serwisu kasy, okresowe raporty fiskalne należy przechowywać wraz z dokumentacją firmy. Urząd może skontrolować wszystkie dokumenty jeszcze przez kilka lat po zaprzestaniu używania kasy czy nawet po zamknięciu działalności. Przy zamykaniu firmy trzeba pamiętać o ostatnim obowiązku ciążącym na właścicielu – odczycie pamięci fiskalnej kasy, który może być dokonany jedynie przez serwis.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl