Odpylanie slask

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, zabierających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w tokach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o bardzo delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji oraz dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich ma działanie toksyczne), dlatego te dobre systemy odpylania są ważny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również hamować ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

ghg 262Zobacz opis w pdf

1. cyklon – rodzaj urządzenia, w jakim podchodzi do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry – umieszczony w obudowie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną sytuacją w trybach odpylających stanowi ich szczelność – każda luka w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane – ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe robią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.