Oswietlenie awaryjne praca na jasno

Każdy dom również jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, koniecznie musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie kojarzone stanowi w domach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, czy niezwykłych zdarzeń losowych. W zależności od centrów zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom pozostającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w jakim przybyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia wprowadzane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać niezbędne normy, żeby ich wykonania odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła prowadzone są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Godzina pracy takiego źródła światła chce od elementu jaki zastał zainstalowany i mieści się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym rozwiązaniem zapewne stanowić użycie oprawy rastrowej wykonanej z blachy i malowanej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, a ich paraboliczny kształt zapewnia odpowiednie oświetlenie. W mieszkaniach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgoci i bogatszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, używane są oprawy świetlówkowe. Ich cechą stanowi istotniejsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a jeszcze nowe technologie sprawiają, że wzrastają wymagania wznoszące się także do modułów świetlnych. To broniło się powodem coraz szerszego zastosowania takich narzędzi jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, jest nie tylko energooszczędne, ale także bardziej użyteczne oraz zajmuje dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Spełnia ono każde wymagania oraz wymagania klientów, którzy pytają o odpowiednie wyposażenie budynku, dobre z naszymi normami.