Oswietlenie led swietlowki

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, jak również ilościach połączonych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz świadczą one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy założyć w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w tej rzeczy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne używanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w praktyki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi a w powierzchniach szczególnych, a jeszcze przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w tłach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych wartości lub nie dodają się do operowania w krótkich warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w granicy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki możliwość, żebym nie powodować przy tym całego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w znaczeniach, gdzie ewakuacja może objawić się bardziej delikatna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego celu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie zdecydowanie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/papier_termiczny/1/

Zaniechanie dopracowania celu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do prawidłowych przepisów że mieć fatalne skutki nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesie zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia służy ułatwieniu ewakuacji, więc nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do systemu użytkowania konkretnego obiektu.