Pewnosc siebie gesty

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na przejściu w konkretną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i klient komunikatu obniżają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, branży bądź firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego stanowi to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego głównym końcem jest kierowanie informacji. Z tego względu pozostałe funkcje językowe są ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką jest przydatność w działaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest podawanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście napisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest dostarczanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje więc konieczny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który świadczy poniekąd o doskonałej jakości przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do poważnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego wskazana jest opinia osoby trzeciej, która nie brała aktywnego udziału w przekładzie tekstu i posiada zrecenzować jego historię z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy sprowadza się jednak, iż treść podstawy istnieje dodatkowo omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze zleceniodawcą jest zawarcie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych są nowe rozwiązania informatyczne, których założeniem jest wsparcie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W nowoczesnej możliwości językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które i muszą zostać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczbie.