Programy ksiegowe dla malych firm ranking

Program do faktur zezwala na ogromną oszczędność firmach, które prowadzą tysiące faktur w miary miesiąca. W chwili ważnej w Polsce budowanych jest niemal 1,5 mld faktur w biegu roku. Jednak jedynie niespełna 3% przedsiębiorców ma z propozycji wystawiania faktur elektronicznych.

 

Nowa sytuacja przesyłania dokumentów
Do budowania faktur w postaci elektronicznej są specjalne programy komputerowe. Można je zainstalować na prostym komputerze lub stosować z nich online. Zwiększają one w wyraźny sposób proces wystawiania faktury. Budowane są one bowiem niejako z automatu w stron pliku pdf na bazie formularza.
Do roku 2012 przydatna była pisemna zgoda nabywców na podejmowanie przez nich faktur drogą mailową. Musiały być również odkładane na wypadek kontroli z Tytułu Skarbowego. Ale z roku 2013 taka wiedza nie jest już wymagana. Istnieje bowiem teraz zasada tzw. domniemanej zgody, więc elektroniczną fakturę VAT można dać do jakiegoś bez uprzedniej akceptacji. Transakcja zostaje zrealizowana wówczas, gdy klient dokonuje płatności. Świadczy to bowiem zaakceptowanie formy przesłania dokumentów.

 

Co pragnie liczyć faktura elektroniczna?
Faktura elektroniczna, podobnie gdy taż tradycyjna papierowa, musi zawierać informacje osobowe klienta oraz sprzedawcy, ich adresy, numery NIP, datę wystawienia, numer identyfikacyjny, kwotę (z VAT i bez).
Aby dokumenty mogły zostać wysłane drogą mailową muszą być prawdziwe oraz czytelne. Odbiorca takiej faktury musi liczyć gwarancja, że osoba wystawiająca podała ważne i ostatnie dane. Można tu wykorzystać w niniejszym planu tzw. podpis elektroniczny.
Od 3 lat, z roku 2013 istnieje kontrola biznesowa. Stanowi wtedy nic nowego jak wewnętrzna procedura określająca obieg dokumentów. Traktuje ona szansę połączenia ich z określonymi umowami i płatnościami. Faktury w klas elektronicznej należy oczywiście odpowiednio przechowywać. W razie kontroli przedsiębiorca jest obowiązek ich odkrycia i pokazania do wglądu.
Kupno programu do faktur pozwoli na konkretną redukcję kosztów firmy. Zabiera się w ten twórz na wydruku, papierze, kopertach i opłatach pocztowych. Faktury takie zajmują bardzo mniej miejsca, a ich postawienie jest dużo spokojniejsze oraz mocniejsze.