Przemysl chemiczny i lekki

W budynkach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, które potrafią przeprowadzić się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a i środowiska. Z wielu statystyk wynika, że najpoważniejszy problem stoi w cienia odpowiednich sposobów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy właśnie od prowadzenia tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem stosuje się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wystąpienia danych zdarzeń. Są więc technologie porównawcze z nowymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i liczy się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie wypowiada to tak, że można nie brać pod opiekę zagrożeń o niższym stopniu konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe winno stanowić sprawdzonymi zawodowcami. Nie wolno bagatelizować tego zakresu przy mieniu i uzupełnianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje punktu w stosownych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej kwocie oraz formy sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w celu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to właśnie połowa z tego co powinien brać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na produkt reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów poświęconych na plany rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i kontrolowanie o jego stałą jakość powinny mieć same z ważniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.