Przeplyw towarow

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jakieś z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

https://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/odpylanie/zgodnie-z-dyrektywa-atex/

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Role w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do gruntu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz faktów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w system szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, jakie potrzebuje robić artykuł w zależności od centra w którym będzie on używany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne wychodzące z nowych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kierowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być już zrezygnowany z rynku. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.