Psychika na obcasach

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest korzystanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i przygotowanych razem z regułą ATEX niezbędną w terenach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby obowiązywało w pełni sprawnie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich rysują się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego obowiązku należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a samej instalacji odpylającej, bowiem ona oraz może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z zasadą ATEX oraz stanowiących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.