Pyly powodujace nieodwracalne uszkodzenia struktury pecherzykow plucnych

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe zagrożenie dla zdrowia tworzących w takim środowisku osób.

Ze względu na zarobek na kształt zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym zadaniem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie jednej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najniższych odpylaczy o niskich kosztach budowy. Wadą tego podejścia jest słaba skuteczność odpylania, dlatego często są brane w powiązaniu z innymi odpylaczami. Dużo silną skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Wykorzystywane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu oraz od pewnego zagrożenia.