Rozdrabnianie miesa

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia chodzących w takim miejscu osób.

Ze względu na zarobek na okres zdrowia pyły liczymy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Podstawowym działaniem w gronie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie samej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre.
Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to jeden z najlżejszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Wadą tego rozwiązania jest niska skuteczność odpylania, a często są przydatne w wymieszaniu z innymi odpylaczami. Znacznie trudną efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Używane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakterze zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest z gałęzi przemysłu także od pewnego zagrożenia.