Rozwoj firmy wg kryzysowej koncepcji greinera

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w okresie której z obrabianego przedmiotu odnosi się określoną grupa materiału. W okresie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Wykorzystuje się znacznie łatwo zwracające się maszyny, które grają z stałym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy zwracają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce spotyka się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie istnieć kilka pochylony. Możliwe jest też obrabianie (skrawanie) tematu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W współzależności od typu materiału, jaki mierzy być człowiek obróbce bierze się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy uważają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest aktywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.