Scharakteryzuj srodki gasnicze oraz opisz grupy pozarow

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na domowej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego środka do poskramiania pożarów rzuca się różne środki gaśnicze.

 

Największym jest absolutnie woda. Jednakże nie w dowolnym przykładzie można się nią podawać. W pożarach wykorzystuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z tego, że ważna ją brać tylko w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przydaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, iż nie można spośród niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. A w tych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.