Srodek gasniczy afff

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma zły ciężar dobry dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://erp.polkas.pl/systemy-erp-program-do-przelewow/

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wiąże się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie żyć przystosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w reakcję z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej skuteczne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w niniejszych miejscach, co do których jest się pewność, iż nie trwają w nich ludzie. Z koncentracji na pełne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być kłopotliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.