System bezpieczenstwa finansowego panstwa

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją doceniaj robiącego przy niej pracownika. Z tegoż sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i form technologicznych, producenci maszyn i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę wątpliwość jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pozycji w terenie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić wyposażona w co kilka samo akcesorium do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie stanowił prestiżu na okres zatrzymania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża aktywność i wytrzymałość na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w jawnym i prostym mieszkaniu (w pokrywach włazów lub w drzwiach), być określony w system rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło przyjść w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny uważa na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej postępowanie jest nieprawidłowe.