System przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed niszczącymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczba to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich dopuszczeniem do otoczenia realizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo pewno istnieć obsługiwana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Dzieli się kilka innych sposobów urządzeń, jakie potrafią być obsługiwane w terenie bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią wtedy w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta aparatów przed skutkami wybuchu, która zachodzi w drodze odciążenia wybuchu. Uważa on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie pewno istnieć z powodzeniem zastosowane zarówno w takich insolacjach, w których żyje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w zasięgu przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie żyć użyty w dziedziny sanitarnej natomiast w ciągu sterylizacji. Urządzenie może być czyszczone metodą SIP/CIP