Systemy odpylania

Systemy odpylania mają zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje zanieczyszczenie stanowisk pracy suchymi pyłami o niezwykle drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego typu jest stosowane przede wszystkim w branży energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej stosowanym do odpylania urządzeniem jest tak zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Jednym z głównych problemów, które można spotkać w zakładach przemysłowych jest zapylenie powstające w czasie wszelkiego rodzaju procesów produkcyjnych.
Zapylenie to powstaje przede wszystkim w wyniku obróbki różnego rodzaju materiałów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich.
Niestety powstające pyły mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Im mniejsze pyły, tym większa ich szkodliwość. Co więcej, niektóre pyłki mają działanie toksyczne, a nawet rakotwórcze.
Nie od dziś wiadomo, że duże zapylenie pomieszczenia pracowniczego może być przyczyną zarówno dolegliwości zdrowotnych jak i chorób zawodowych. Właśnie z tego powodu, tak istotne jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były skuteczne, należy stosować miejscowe odciągi. Występują one przede wszystkim w postaci ramion samonośnych, ssaw lub swego rodzaju okapów, które zlokalizowane są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie wszelkiego rodzaju skupisk nagromadzonego pyłu. Takie działanie pomaga zapobiegać unoszeniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu zbiera się najczęściej na posadzce w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza poważne zagrożenie.
Co również bardzo istotne, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to wywołaniem iskry i w efekcie pożarem.

Ponadto, trzeba pamiętać o szczelności połączeń w instalacji. Należy wiedzieć, że wszelkie nieszczelności powodują wydostawanie się pyłu na zewnątrz i co za tym idzie zmniejszają skuteczność odpylania.