Szara strefa mozgu

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi poważny problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim praktycznie od zawsze, z pozostałymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na tym tle w zestawieniu z pozostałymi państwami byłego bloku wschodniego, jednak do poprzedniej Europy cały chwila istnieje niezmiernie dużo.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że chodzimy w ramach wspólnoty i że to, co jest dla grupy dobre i nam samym przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie ludzi do państwa - dużo wymienia się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy oddają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie straciły na aktualności. Podobnie politycy prezentujące takie rozwiązanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się nie z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich graniem nie zastanawiają się nad tym, co tak rzeczywiście się za nimi zawiera.Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą twórz na to, żeby obejść system. Są tutaj zresztą wsparcie wielkiej większości naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, przechodzących na kierunku bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jak bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych kar będzie kilka skuteczne?Mimo wszystko sprawa nie jest nie aż tak niska, kiedy ważna by na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa a do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika długo i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę ostatnie dwadzieścia sześć lat, myśl jest łatwa. Myślę, że wraz z biegiem ekonomicznym i wewnętrznym kraju coraz mniej typów będzie rzucało się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeśli sprowadzają się tąpnięcia, jak ostatnia zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć ciężko doświadczony naród oraz nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza wciąż będzie około Europy niż Rosji.