Szkolenia pracownikow jako element motywacji

Mianem szkoleń nazywa się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić sztuki i sylwetki zawodowe konieczne do tworzenia danej rzeczy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o dość niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie ma w nich udział około trzydziestu osób. Jest toż kategoria uczestników przywodząca automatycznie na myśl liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to ale również forma edukacji, jednakże nie skierowana do dzieci oraz młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Dzieli się kilka rodzajów szkoleń, w relacji od cechy kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych zainteresowanych, zaś udział w nich stanowi dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy też mogą umieszczać swoich gości na ostatniego rodzaju szkolenia kadr, pokrywając przy tym dziedzinę kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi aktualnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej pobudza do stałego podnoszenia kompetencji pracowników oraz udostępnia internetową bazę danych zawierającą reklamy na materiał dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z konkretnej firmy), uczestnicy są stosowani na ćwiczenia tego typie przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – odbywają się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich wykonywanie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim jest urząd pracy. Istnieje tzw. rejestr firm szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które mówią szkolenia dla osób szukających pracy oraz bezrobotnych finansowane ze sposobów masowych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do uprawianego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.