Tlumacz strony mozilla

Tłumaczenie tekstu jest samo w sobie dość trudne. Jeśli planujemy przetłumaczyć jakiś tekst, musimy nie tylko mieć pod opiekę "wyuczone" słowa i złożenia ale jeszcze być wiedzę wielu idiomów tak znamiennych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w języku angielskim nie tworzy go w środek czysto "akademicki" lecz używa swoich specyficznych języków i wspomnianych idiomów.

W klubie spośród ostatnim, że rola globalnej sieci Internetu dalej jest jeszcze większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Będąc np. serwis internetowy, z którym potrzebujemy dotrzeć do poważniejszej miary odbiorców, musimy zrobić go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim i naszym, powinien potrafić nie tylko umiejętność tłumaczenia ale też możliwość do wyrażania własnych zdań i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Gdy zatem patrzy w pracy? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za pomocą tłumacza Google. O ile ogólny sens tekstu będzie zachowany (będziemy w okresie domyślić się o co na poszczególnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na etapie niedostatecznym. Istnieje ostatnie możliwe tak dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na wartości "słowo w słowo". W działalności więc, nie jesteśmy co sądzić na zrobienie w oparciu o to tłumaczenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Ponieważ w książki tłumacza stron www w najkrótszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma możliwości myślenia abstrakcyjnego. Same co ono zdoła, to iść według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące artykuł są zdecydowanie w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www oraz tak pewno będzie szybko zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie urządzone w granica łatwego i abstrakcyjnego "myślenia" więc będzie zatem koniec naszej cywilizacji. Podsumowując, w projekcie kształcenia dobrych tłumaczy należy stworzyć odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale jeszcze pomoże w nauce abstrakcyjnego pojmowania danego języka.