Tlumaczenie nazw lekow

Rejestracja wyrobu medycznego, jak jeszcze wprowadzanie nowych leków na zbyt polski, to niełatwy proces, który wielokrotnie wymaga udziału specjalistów z różnych dziedzin. Jak czytamy w Tytule Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Owoców Biobójczych, kobieta będąca producentem i autoryzowanym przedstawicielem danego produktu ma obowiązek zgłosić materiał do Prezesa Urzędu na co chwila 14 dni przed wprowadzeniem środku do zakupu. Dodatkowo, należy zapewnić wystarczającą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można odnaleźć między innymi na części www.urpl.gov.pl, a do jakich należą między innymi:

dowód uiszczenia opłaty za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i informacji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w postaci zawarcia na plac polski zagranicznego leku niezbędnym jest przedstawienie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność produktu do celu, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek bądź i artykułów na opakowaniu. Jak można się domyślić, tłumaczenie musi stać sporządzone w forma naturalny a przy zachowaniu terminologii medycznej, więc jego dokonanie zazwyczaj polecone będzie dostępnemu lekarzowi medycznemu z umiejętnościami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w konsultacjach z specjalistą medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest zamieszczona na kartce Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Owoców Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona zapoznaniem się z normami wprowadzonymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki dlaczego będziemy byliśmy gwarancja, iż nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat wpisany na zbyt.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_mala_plus_e/

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest determinowany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zawsze tworzony w oparciu o przedstawiony dokument, jego rolę oraz stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, dużo jest zetknąć się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena stanowi w części wypadków dokonywana bezpłatnie.