Tlumaczenie symultaniczne rosyjski

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest samotnym z rzędów tłumaczenia ustnego i przenosi się po ukończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz otrzymuje się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego mowy i po jego oddaniu odtwarza ją w pełnie w przeciwnym języku. Często ma z uprzednio sporządzonych uwag w trakcie przemówienia. Na ważną chwilę tłumaczenie konsekutywne wielkim stopniu zamienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego zdarza się do selekcji ale najważniejszych wiedz i przeznaczenia komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne obraca się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane zarówno w sukcesie gdy organizator nie ma szanse zapewnienia dobrego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Daje się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak najdokładniej oddać treść wypowiedzi. Jest wówczas obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, bo są one mniej dotkliwe dla użytkowniku, który jest zmuszony czekać kilka minut na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest wielką pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego zrobienia i pięknej nauce języka. Bardzo dużo przyrządzony i wyszkolony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Przedstawiaj nie ma okresu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do pracy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i nauki tłumaczenia. Mogą obecne żyć teksty wystąpień czy prezentacje.