Wentylatory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych bądź ich fragmentów i części.

W związku ze konkretnymi rozbieżnościami w zakresie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo spokojniejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do pozycji w tych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do produkcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony i bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być ściśle oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie stanowią na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i oznaczania tego gatunku urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.