Wybuch butli gazowej

Wybuch charakteryzuje się jako wysoce silną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na ogromnym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest mieszkanie w ściśle określonych warunkach, a konkretnie to, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w ściśle określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu potrzebne jest coraz jedna energia, której inicjatorem potrafią być takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo dużej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest lekką energią zapłonu i definiowana jako znacznie delikatna energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może dać zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w określonych warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do produkcji w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z przebywających w konkretnym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak też iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie brać związek z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej konieczne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, i w wypadku miałów jest postrzegane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami prawdopodobnie być zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale też ciała stałe.