Zaburzenia psychiczne ludzi starszych

Cyklotymia jest wybierana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na określonym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne żyć czynnikiem kierującym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej odkrycie jest możliwe zwykle w początkowej i trzeciej części bycia człowieka, miesza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz sprowadza do dużej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wtedy stricte leczenie farmakologiczne, podobne do środka leczenia depresji, bowiem podawane leki będą uważały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię cechuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozłożyć na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą rozkładają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne rzeczy i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, problemy z koncentracją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zawsze pojawia się u osób, które odpowiadają na dwubiegunowość. Poza tym pomysł pamiętają dodatkowo takie czynniki jak szeroki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak i również stresujące sytuacje. Ponadto dużo wielki wpływ pamiętają też wykształcenie i środowisko, w jakiej przebywają potencjalnie chorujące osoby.