Zarzadzanie zasobami w firmie

Symfonia Sage to połączony pakiet, który pomaga prowadzenie w przenośnych i niewielkich firmach. Sposób ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, głównie w obszarze ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Daje tym jednym uzyskanie dokładnych informacji, jakie są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga funkcjonowanie firmy w obszarach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Istnieje obecne zespół bardzo podatny, dający możliwość modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) i bycia swoich dokumentów, zdjęć i raportów. Kupi na to idealny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest prowadzenie ewidencji wielowalutowej. Program jest elementem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i złożenia montowane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Dane obecne w wyraźny sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wpada w wydatnym stanie na usprawnienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje goszczą w nim dostrzeżone a silna je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten pomaga również dojście do całych potrzebnych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania podstawy danych. Rozwinięta sprawozdawczość pozwoli na krótką ocenę sytuacji gospodarczej firmy. Nie bez znaczenia jest prostota działania. Przygotowany zwłaszcza dla klientów podręcznik w nieskomplikowany sposób tłumaczy zasady jego służenia, dodatkowo wbudowano w projekt dział pomocy, którym można posłużyć się w jakimkolwiek momencie. Program zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, chronologię i robi często o konieczności wykonania kopii. Nie dysponuje okazji, aby do podstawy danych dotarły osoby niepowołane a do ostatniego nieuprawnione. Możliwe istnieje obecne dzięki profesjonalnemu systemowi haseł. Warto też wspomnieć, iż Symfonia Sage jest modułem nieustannie aktualizowanym i rozwijanym w sprawę nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).