Znajomosc jezyka w liscie motywacyjnym

Obecnie pracodawcy coraz dużo przyciągają uwagę na naukę języków zarówno u naszych pracowników jak również u kandydatów do produkcji. Wcześniej z podstawową wiedzą języka albo nawet bez znajomości żadnego oprócz ojczystego można było spokojnie przyjąć się uprawnieniu do wszystkiej pracy. W chwili tej niezbędne istnieje natomiast znanie co kilka jednego języka na stanie gwarantującym podstawową konwersację.

Deeper

Poziom nauki języków wśród polaków jest z roku na rok. Już w naukach pierwszych oraz gimnazjum i szkołach średnich szkolony jest co chwila jeden język obcy obowiązkowo. Badania pokazują, że osoby które znają dobrze niż sam język inny posiadają piękniejsze nawet o 50% wynagrodzenie od ludzi bez takich umiejętności. Do czego mogą nam się przydać takie nauk języka? Istnieje wtedy znacznie opłacalne pytanie, jakie istnieje w zasadzie meritum tematu. Otóż dziś w sztuce biurowej (z angielskiego white-collar work nauk języków obcych stosowane są do praktycznie wszystkich możliwych rzeczy. Poczynając od kontaktów z zagranicznymi klientami, dostawcami, odbiorcami czy producentami, przez tłumaczenia dokementów aż do zwykłego kontaktu ze prostymi kolegami w spółce, którzy nie są polakami, a sprowadza się obecne w dzisiejszym świecie coraz częściej. Ponadto naukę języków potrzebna jest podczas podróżowania za granicę, zwykle wystarczającym pokazuje się znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, ale na znaczeniu zdobywa jeszcze dużo język chiński, język japoński oraz język koreański, z oczywistego powodu : większość produkcji przeniosła się odpowiednio do krajów azjatyckich, dlatego potrzebni są specjaliści wiedzący te style. Bardzo ważne są tłumaczenia dokementów, ponieważ azjatyccy producenci często nie znają angielskiego i chcą tłumaczy aby podpisać umowy z zachodnimi odbiorcami. Podsumowując wszystkie zebrane informacje wchodzimy do sądu, że dużo się uczyć języków, bowiem nie tylko powiększamy się i wylewamy na różne kultury, ale świat zmierza w takim kierunku gdzie bez nauki języków będziemy na przykrzejszej jakości z osób, które takowe znają.